Эрдсийг эрдэнэст
Ирээдүйг өндөр хөгжилд
Mining The Resources
Minding the future
Мэдээ

Монгол улс 126.5 мянган тонн ураны нөөцтэй

Цөмийн энергийн газрын мэдээлснээр Монгол улс ураны 126.5 мянган тонн баталгаат, 1.5 сая тонн таамаг нөөцтэй аж. Нөөцийнхөө хэмжээгээр дэлхийд эхний 13-т ордог, дэлхийн ураны нөөцийн 1%-ийг бүрдүүлдэг байна.

Монгол улсад 1947 оноос анх ураны хайгуулыг хийжээ. Түүнээс хойш ЗХУ-ын нөөцийн комиссын хурлаар бүртгүүлсэн ураны нөөц нь 49,845 тонн байдаг юм байна. Харин Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр 2009-2012 онд хэлэлцүүлэн бүртгүүлсэн 92,499 тонн ураны нөөцтэй. ЗХУ-ын үед хийсэн хайгуулаар хамгийн их нөөцтэй орд нь 28.8 мянган тонны нөөцтэй Дорнод, 16 мянган тонны нөөцтэй Гурванбулагийн орд байсан бол сүүлийн жилүүдэд Зөөвч Овоо орд 54.6 мянган тонны нөөцтэй хэмээн батлагджээ.

2013 оны 10 дугаар сарын байдлаар нийт 14 компани 70 орчим тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байна.


С.Болд