Эрдсийг эрдэнэст
Ирээдүйг өндөр хөгжилд
Mining The Resources
Minding the future
Mining Journal Awards 2014

ХАЙГУУЛЫН ШИЛДЭГ КОМПАНИОлон улс болон Монгол улсад мөрдөгдөж буй хууль, журмыг чанд баримтлан, хайгуулын талбайгаа судлан ажиллаж буй компанийг шалгаруулах номинаци юм. Шалгуур үзүүлэлтийг Хавсралтаас хүлээн авна уу.