Эрдсийг эрдэнэст
Ирээдүйг өндөр хөгжилд
Mining The Resources
Minding the future
Түнш

 Янош Мольнар: Монголын компаниудтай туршлагаа хуваалцаж, хамтарсан төслүүдийг эхлүүлнэ гэж найдаж байна

Build Mongolia 2022:
 Янош Мольнар: Монголын компаниудтай туршлагаа хуваалцаж, хамтарсан төслүүдийг эхлүүлнэ гэж найдаж байна

“Монгол орноо бүтээн байгуулцгаая” уриан дор зохион байгуулагдаж байгаа барилга, дэд бүтэц, уул уурхайн салбарын нэгдсэн үзэсгэлэн 2 дахь жилдээ дөрөвдүгээр сарын 20-22-ний өдрүүдэд “Степпе Арена-Мөсөн Өргөө”-д зохион байгуулагдах гэж байна. Үзэсгэлэнгийн оролцогч Унгар улсын уул уурхайн салбарын шилдэг байгууллага болох “МЕЧЕКЕРЦ ХХК”-ийн гүйцэтгэх захирал Янош Мольнартай зах зээлд гүйцэтгэх үүрэг, инженерчлэлийн тусгай ур чадварын талаар ярилцлаа.  


Mecsekйrc Zrt бусад уул уурхайн компаниудаас юугаараа ялгаатай вэ?
Манай компанийн үйл ажиллагаанд уул уурхайн үйл ажиллагаа нь одоо бараг ач холбогдолгүй болсон, голчлон орхигдсон эсвэл шавхагдсан уурхайнуудыг хаах, уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас үүссэн ландшафтын шархыг нөхөн сэргээхээр хязгаарлагдаж байгаа боловч ойрын ирээдүйд газрын ховор элементийн хайгуул, олборлолт, CO2 ялгаруулалтыг бууруулснаар уламжлалт түүхий эдийг орлуулах ба ашиглаж болно, жишээлбэл, газрын гүний дулааны судалгаа урган гарч ирж магадгүй юм.
Тиймээс геологи, гидрогеологийн судалгаа болон эдгээртэй холбогдох инженерийн болон төслийн менежментийн үйл ажиллагаа нь одоогоор манай компанийн үйл ажиллагааны багцад илүү том байр суурийг эзэлж байна.

Түүхий эдийн мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийхдээ уул уурхайн өмнөх туршлага, инженерийн мэдлэгийг амжилттай ашигласан гэж итгэл төгс хэлж болно. Бид өмнөх геологийн судалгааны асар том өгөгдлийн багцыг 3D графикаар дүрсэлж, тэдгээрийн тусламжтайгаар уул уурхайн төслийн төлөвлөгөө болон ашиглалтын шинэ хэв маягийг нарийн тааруулж чадна.

Бид түүхий эдийн мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх чиглэлээр уул уурхайн өмнөх туршлага, инженерийн мэдлэгийг амжилттай хэрэгжүүлсэн гэж итгэл төгс хэлж болно. Бид өмнөх геологийн судалгааны асар их өгөгдлийн багцыг 3D графикаар дүрслэн харуулж, тэдгээрийн тусламжтайгаар олборлолтын төслийн илүү нарийвчлалтай төлөвлөгөө, ашиглалтын шинэ загварыг бий болгож чадна.

МЕЧЕКЕРЦ ХХК-ийн олон талт үйлчилгээний багцыг Монголд хэрхэн ашиглаж болох вэ?
Газарзүйн хувьд хол зайд оршдог тул бид юуны түрүүнд дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөх чадвартай болох нь батлагдсан, мэдлэгт суурилсан үйлчилгээгээ “Build Mongolia 2022 Expo”-д танилцуулахаар зорьж байна.

Үүнд ашигт малтмалын геологийн иж бүрэн хайгуул, ашигт малтмалын нөөцийн тооцоо, гүний усны хайгуул, төслийн нөлөөллийн үнэлгээ, сайт дээрх цогц судалгаа, дээж авах, эсвэл хүрээлэн буй орчны нөхцөл байдлын үнэлгээ, техникийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт, бохирдсон усны менежмент зэрэг нь бидний өдөр тутмын ажлын нэг хэсэг юм. Бид нөхөн сэргээлтийн төслүүдээ боловсруулахдаа хамгийн сүүлийн үеийн, хамгийн хэмнэлттэй технологийг ашигладаг.

Энэ бүх ажлыг компани ямар мэргэжлийн багийн тусламжтайгаар гүйцэтгэдэг вэ?
Геологич, гидрогеологич, уул уурхайн инженер гэх мэт янз бүрийн салбарын олон талт мэдлэгтэй, олон арван жилийн туршлагатай инженер, мэргэжилтнүүдээрээ бид үргэлж бахархаж ирсэн. Тэдгээрийн тусламжтайгаар бид барилгын тусгай инженерчлэлээс (жишээлбэл, газрын гүнд цацраг идэвхт хог хаягдлыг хадгалах, хонгил барих) геологи, усны хайгуулын томоохон төслүүдийг (жишээлбэл: газрын гүний дулаан, ашигт малтмал, эмчилгээний рашаан усны хайгуул) бүрэн төлөвлөх, хэрэгжүүлэх хүртэлх цогц сорилтуудыг даван туулж чадна.

Бид Монголын компаниудтай туршлагаа хуваалцаж, хамтарсан төслүүдийг эхлүүлнэ гэж найдаж байна.