Эрдсийг эрдэнэст
Ирээдүйг өндөр хөгжилд
Mining The Resources
Minding the future
Видео

"Эрдэнэс Монгол" нэгдлийн гүйцэтгэх захирал С.Наранцогт

Нэг удаагийн чуулганд танилцуулга хийгээд шууд хөрөнгө оруулалт татна гэж байхгүй. Аль болох олон удаа ярьж, танилцуулж, боломж бүрийг ашиглаж, бусад шугамуудаар ажиллаж байж төслүүдээ ойлгуулж, хамтын ажиллагаа бий болгоно.